Är du kontrollant?

Är du kontrollant?
Skaffa dig ett hederligt arbete: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/